Welkom

 Welkom bij Arielle Blog.

Op deze blog zal je over allerhande onderwerpen kunnen lezen.

De krokodil

 

                                                   De krokodil

De krokodil lustte al een poosje een lekkere bruine bonen met kip.  Vanuit zijn huis in de zwamp kwam hij regelmatig naar de oppervlakte om een kijkje te nemen op de kippen van de buurman. De goed uitziende kippen van de buurman rende op het achtererf en pikte de granen op die rijkelijk voor hen gestrooid waren. Het jammerlijke voor de krokodil was, dat hij niet bij de kippen van de buurman kon komen. De buurman patrouilleerde namelijk geregeld met een lange loops jachtgeweer op het achtererf om de kippen te beschermen. ‘Ach’, zuchtte de krokodil, ‘wanneer zal het me in hemelsnaam lukken om een lekker mals kippetje te verschalken voor mijn overheerlijke, water uit de mond lopende, bruine bonen’? Op zekere dag leek het geluk hem toe te lachen. De buurman lag namelijk met griep in bed en kon onmogelijk zijn kippen beschermen. De krokodil kwam uit de zwamp en liep langzaam achter de kippen aan. ‘ Hap’ deed de krokodil en nam de dikste kip tussen zijn tanden. De andere kippen begonnen nerveus te kakelen en renden als gekken op het achtererf. ‘Tok, tok, tok, tooooooooooooooooook’, deden ze. Door al dat lawaai, kwam de zoon van de buurman kijken wat er aan de hand was. Hij zag de krokodil met de kip in zijn bek en hij pakte zijn dubbelloops jachtgeweer en schoot in de richting van de krokodil.  De krokodil liet de kip uit zijn bek vallen. ‘Mi Gado’, riep de krokodil  en hij hield zijn kop tussen  zijn voorpoten. ‘Deze maniak schiet me straks nog aan flarden, om een kippetje’. Hij rende vlug weg en dook in de zwamp en zwom naar zijn huis. Daar aangekomen deed hij de televisie aan, om hem af te leiden. Hij was nog steeds ontdaan en wat beverig van de hele gebeurtenis. ‘Weet je’, dacht hij: ‘voortaan zal ik alleen maar genieten van de kippen die op de beeldbuis verschijnen’. ‘Voor mij alleen maar bruine bonen met zoutvlees’, besloot de krokodil en hij vroeg zich af tegelijkertijd af hoe hij de koe daarvoor zou moeten vangen.

 

Ariëlle Delprado

 

 

 

De RatIn een hoek van het oude huis lag er een speelgoed gitaar. De rat zag het, pakte het op en begon een vrolijk deuntje te spelen. Rapapanpan, klonk het en hij danste vrolijk op de maat op zijn twee achterpoten en draaide en schudde met zijn billen.
Aye Caramba, zong de rat. Ariba, ariba.
De andere dieren waarmee de rat samenwoonde, keken heel verschrikt op. De slang, het kuiken en de kalkoen sperden hun ogen wijd open van schrik. Zelf de bladeren aan de bomen op het erf vielen van schrik van de bomen.
De rat zong namelijk hééééél erg vals. De andere dieren besloten dat de rat moest ophouden met zingen en gooiden eieren naar hem. De rat hield op met spelen en zingen en keek heel beledigd. Nou, dacht hij, ‘als ze het niet leuk vinden, houd ik er maar mee op’. Hij rende weg naar een hol in de vloer. De andere dieren gingen door met hun dagelijkse bezigheden. De kalkoen ging het erf harken, het kuiken ging de vaat doen en de slang begon het huis te bezemen. En de rat…? In zijn holletje in de vloer pakte hij zijn drumstokken op en begon te drummen.
Like ·  · 

Boeken, boeken en nog eens boeken

 

Boeken, boeken en nog eens boeken. Ik hou van lezen. Niet alleen de verplichte vakliteratuur maar ook andere boeken, zoals thrillers en horror verhalen. In mijn jeugd heb ik veel boeken gelezen, zoals de kameleon, de vijf detectives en de bouquetreeks.  Ook de kinder Bijbel, met zijn mooie plaatjes heb ik gelezen.Boeken voor meisjes zowel jongens.  In mijn tienerjaren werden het andere, zwaarwichtige boeken zoals: 'het licht aan het eind van de tunnel'. De schrijvers van deze boeken ken ik niet meer. Misschien maar gelukkig ook. Weinig kon ik vermoeden dat ik ook eens artikelen zou publiceren. Wetenschappelijke artikelen, dus een beetje droog. Maar beter iets dan niets, nietwaar. Nu dat ik ouder wordt krijg ik steeds meer en meer interesse in literatuur, schrijven en ook andere artistieke neigingen. Daarom heb ik besloten om een blog te beginnen. Hierop zal ik bepaalde zaken met betrekking tot boeken, boeken en nog eens boeken opschrijven. Ik zal me  echter niet alleen tot boeken beperken  maar, ook andere interesses zullen aanbod komen.